Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO VLASTNÍKY LESA

Text veřejné vyhlášky 

 

  1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

  2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech.

3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství. 

Vyvěšeno: 7. 11. 2017

Datum sejmutí: 2. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět