Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Czech POINT - OÚ obce Vítanov


 

Pracoviště Czech POINTu  najdete na OÚ obce Vítanov

Otevírací doba :  dle úředních hodin OÚ Vítanov.

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona.

 

Správní poplatky
Evidence Cena za 1. stranu
  
 Cena za každou další 
 i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč  
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
     
     

 

Co Vám CzechPOINT nabízí

Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete: úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete znát:

1. list vlastnictví  -  je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví

2. u seznamu nemovitostí – je třeba znát katastrální území  včetně:
a) parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu
b) číslo popisné, jedná-li se o stavbu

3. u seznamu jednotek  - je třeba znát katastrální území,  popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

 

Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete: úplný výstup z obchodního rejstříku 
Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

 

Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete: úplný výstup ze živnostenského rejstříku 
Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

 

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete: výpis z rejstříku trestů
Co potřebujete znát:

osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce. 
 

Tiskopis plná moc ke stažení

 

Výpis bodového hodnocení řidiče

Co dostanete: řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů
Co potřebujete znát: 

řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz. 
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Podrobné informace o Czech Pointu na http://www.czechpoint.cz/