Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Vítanov

 

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 01/2019 o místních poplatcích za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

01.01.2019

 

Vyhláška č. 3/2007, o symbolech obce a o pravidlech jejich užívání.

17.10.2007

 

Vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích za psa.., za užívání veřejného prostranství.., ze vstupného a za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce
01.01.2012
Vyhláška č. 2/2006 o podmínkách pořádání akcí typu technopárty

30.04.2006

 

Vyhláška č. 4/2005 o pobytu zvířat na veřejných prostranstvích

01.07.2005

 

Vyhláška č. 2/2005 Požární řád obce

21.03.2005

 

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity

01.04.2017

 

Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Vítanov

01.04.2015

 

 

Vyhláška č.2/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 07.07.2017