Navigace

Obsah

Zpět

VÝZVA MAJITELŮM VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ V OBCÍCH VÍTANOV A STAN

Výzva majitelům volně pobíhajících psů v obcích Vítanov a Stan

Na základě množících se stížností občanů vyzýváme zejména všechny majitele psů, aby  se  seznámili  s  vyhláškou  obce  Vítanov  o  podmínkách  pobytu  zvířat  na veřejných prostranstvích obce.

Viz:  Obecně závazná vyhláška Obce Vítanov číslo 4/2005 o podmínkách pobytu zvířat na veřejných prostranstvích platná od 1.7.2005

Výňatek z vyhlášky:

Všeobecné povinnosti

 1. Na hřištích pro míčové hry, v lokalitách s vybudovanými dětskými koutky apod. je pobyt zvířat zcela zakázán. Pobyt drůbeže je zakázán i na ostatních veřejných prostranstvích.
 2. Veřejná prostranství nesmí být zvířaty znečišťována a poškozována.
 3. Pobytem zvířat na veřejných prostranstvích nesmí být narušován veřejný pořádek.
 4. Při pobytu na veřejných prostranstvích musí být psi i eventuelně jiná zvířata držena na vodítku tj. volný pohyb zvířat, zvláště psů, bez průvodce není přípustný.

Majitel nebo průvodce je povinen

 1. V plné míře dodržovat ustanovení této vyhlášky.
 2. V každém okamžiku mít zvíře pod kontrolou, zvládat je a ovládat tj. zajistit zvíře tak, aby neohrožovalo a neobtěžovalo osoby nebo jiná zvířata např. vedením na vodítku, opatřením náhubkem atd.
 3. Odstranit hygienicky nezávadným způsobem výkaly způsobené zvířetem. K tomuto účelu musí mít u sebe prostředky k jejich odstranění např. sáček apod.

(celé znění vyhlášky: viz. obecní úřad - dokumenty úřadu- obecně závazné vyhlášky)

Neplnění  této vyhlášky může být hodnoceno jako : 

 1. přestupek proti veřejnému pořádku
 2. přestupek proti občanskému soužití
 3. přestupek proti majetku
 4. přestupek proti vyhlášce obce 
 5. přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání.

Každý občan může podat proti jednání majitele nebo  průvodce  zvířete písemnou stížnost, nejlépe doloženou svědectvím , fotografií atd. !!!

Tato stížnost bude obecním úřadem hodnocena jako oznámení o přestupku a bude řešena  podle závažnosti domluvou,  případně zahájením přestupkového řízení s majitelem nebo průvodcem zvířete.

Pokud by došlo ke zranění osoby nebo zvířete, je tento přestupek postoupen správnímu orgánu s rozšířenou působností. Dále je pak přestupce povinen uhradit náklady na ošetření nebo jinou vzniklou škodu.

Sankce:

Znečištění veřejného prostranství může být pokutováno až do výše 1000Kč dle § 47 odst.1 písm.d)  zákona o přestupcích, za jiné porušení ustanovení této vyhlášky lze dle § 48 téhož zákona může být uložena pokuta až 3000 Kč. Právnické osoby a podnikatelé, za závažné porušení obecně závazné vyhlášky při výkonu podnikatelské činnosti, mohou, dle § 46 zákona o přestupcích, být pokutováni až do výše 30 000 Kč.

Zvláště přísně budou posuzovány přestupky majitelů velkých obranářských a bojových plemen i jejich kříženců vzhledem ke zvýšenému nebezpečí pro zdraví a bezpečnost občanů..

Vyvěšeno: 5. 11. 2019

Datum sejmutí: 20. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět