Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Platné zákony

 

  • zák. č. 106/1999 Sb..o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č.   71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č.   40/1964 Sb.   občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb.   obchodní zákoník