Menu
Obec Vítanov
ObecVítanov

Třídění odpadů - kontejnery

Seznam zařízení na sběr a třídění odpadů Vítanov a Stan

Obec disponuje kontejnery na sběr tříděného odpadu:

  • Žlutý - pro plasty
  • Bílý - pro bílé sklo
  • Zelený - pro barevné sklo
  • Hnědý - pro biologický odpad
  • Modrý - pro papír
  • Kontejner na oblečení - pro čisté oblečení
  • Kontejner označený oranžovou nálepkou - pro nápojový kartón
  • Černý - pro použité rostlinné oleje

SBĚRNÉ MÍSTO A KONTEJNERY V OBCI VÍTANOV JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ.

MŽP ČR + EUdotace 1

V obcích Vítanov a Stan je zakázáno hromadit odpad mimo určené kontejnery na tříděný odpad!

Místo s kontejnery na tříděný odpad neslouží k odkládání jiného komunálního odpadu!


Jak správně třídit odpad:

Žlutý kontejner (pro plasty):

ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE – nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Zelený kontejner (pro barevné sklo)

ANO - do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a dveří.

NE - do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Bílý kontejner (pro bílé sklo)

ANO - do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE - do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Modrý kontejner (pro papír a papírové obaly)

ANO - vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

NE - Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Kontejner označený oranžovou nálepkou – (pro nápojový kartón)

ANO - Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE - Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Hnědý kontejner - (pro bioodpad)

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i odpad z kuchyně. Bioodpady je také možné jako jediné legálně skladovat na zahradních kompostech a v zahradních kompostérech.

ANO  - odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, popel ze dřeva, atd...

ANO - odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná tráva, listí, větvičky, drny, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny, atd..

NE – vše co není biologicky rozložitelné

Černý kontejner – (pro použité jedlé a rostlinné oleje)

Podmínkou sběru použitých rostlinných olejů je, aby byly do sběrných nádob ukládány v uzavíratelných obalech, například PET lahvích.

ANO - Sběrné nádoby jsou určeny k ukládání použitých fritovacích olejů a ztužených jedlých tuků.

NE – v žádném případě neslouží ke sběru technických olejů, maziv a kapalin.