Menu
Obec Vítanov
ObecVítanov

Czech point

Pracoviště Czech POINTu  najdete na OÚ obce Vítanov

Otevírací doba: dle úředních hodin OÚ Vítanov.

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona.

Správní poplatky

Obchodní rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku 50,- Kč

Živnostenský rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku 50,- Kč

Rejstřík trestů

 • Cena za 1. stranu: 50,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku 0,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku 50,- Kč

Katastr nemovitostí

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku 50,- Kč

Co Vám CzechPOINT nabízí

Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete: úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete znát:

 1. list vlastnictví  -  je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
 2. u seznamu nemovitostí – je třeba znát katastrální území včetně:
  1. parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu
  2. číslo popisné, jedná-li se o stavbu
 3. u seznamu jednotek  - je třeba znát katastrální území,  popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete: úplný výstup z obchodního rejstříku 

Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete: úplný výstup ze živnostenského rejstříku 

Co potřebujete znát:

 • identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete: výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete znát:

osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Výpis bodového hodnocení řidiče

Co dostanete: řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete znát: 

řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz. 
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Podrobné informace o Czech Pointu na http://www.czechpoint.cz/