Menu
Obec Vítanov
ObecVítanov

Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva

Vlastníte topné zařízení na tuhá paliva? Slyšeli jste již o povinnosti podrobit topné zařízení pravidelné kontrolní prohlídce, ale nemáte dostatek informací? 

Za nesplnění zákonných podmínek Vám hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.

Tomuto problému lze včas předcházet. Zde Vám přinášíme několik stručných,  ale jasných informací, které je nutné znát.

Z jakého důvodu musí proběhnout do konce roku  2016 kontrola zdroje na tuhá paliva?

Dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva, které slouží pro vytvoření a přenos tepla pro teplovodní soustavu, provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení.

Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Kdo má oprávnění provést kontrolu zařízení na tuhá paliva?

Kontrolu může provádět jen výrobcem proškolený technik, který je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zařízení !

Všechny potřebné kontakty na servisní techniky v našem okolí a další informace naleznete na webu : Asociace podniků topenářské techniky http://aptt.cz/

Co dělat v případě, že vlastním kotel, jehož výrobce již neexistuje?

V případě, že vlastníte kotel, jehož výrobce již na trhu nepůsobí, může tuto kontrolu provést jakýkoliv oprávněný kontrolor.

Jaké kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Jedná se o všechny kotle, jejichž příkon je 10 až 300kW včetně a všechny krby s teplovodní vložkou. První kontrola musí proběhnout do konce roku 2016, tedy do 31.12. 2016.

Pokud mám zakoupený kotel z minulého, nebo letošního roku a vztahuje se na něho záruční lhůta, musím také zařídit jeho povinnou kontrolu?

Ano, povinnost zajistit kontrolu se týká všech kotlů bez výjimky, tedy i těch nově zakoupených a instalovaných v letošním roce 2016.

Jak zjistím příkon svého kotle?

Samotný jmenovitý příkon bývá uvedený na výrobním štítku v kW a u starších kotlů v ccal.

Pokud Vám štítek na kotli už chybí, naleznete informaci v Návodu k instalaci a obsluze kotle.

Jmenovitý příkon zjistíte také výpočtem - výkon / účinnost kotle.

Co bude na mém kotli kontrolováno?

Na vašem kotli bude kontrolována především správná funkčnost konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje, řídící a zabezpečovací prvky zdroje, palivové hospodářství, teplovodní soustava a neposlední řadě řádná údržba zdroje.

Jaké dokumenty musím předložit já?

Pro předložení si připravte doklad o kontrole a čištění spalinových cest a pokud je k dispozici, tak také revizi spalinových cest.

Shrnutí a důsledky

Leden 2017

Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle.  

Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun.

Odhadovaná cena za revizi je asi 1500 korun. Revize bude povinná jednou za dva roky.

Leden 2018 

Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82%). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022 !! 

Září 2022 

Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc korun za topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).

Pozor

V případě podezření na porušování povinností při provozu malého spalovacího zdroje může orgán ochrany ovzduší obecního úřadu provést měření tmavosti kouře, může přitom využívat i svědectví spoluobčanů.

K prokázání porušení povinnosti mohou sloužit fotografie či video dokumentace, orgán ochrany ovzduší si taktéž může vyžádat účtenku za nákup paliva či záznam o provedení pravidelného čištění spalinových cest na základě nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.   

Od roku 2016 také doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu (1× za dva roky), měření emisí na kotli se při běžné kontrole provádět nebude.